Krytyka literacka. Poezja, proza, literatura współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

Karton z przesuniętym terminem do 6 lutego!

Biblioteka Szkolna i Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złoty Karton III LO”, ogłoszonego pod hasłem:

„Klatka na oścież”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Z okazji trwania ferii w naszym województwie przedłużamy termin nadsyłania wierszy, dlatego teksty w formie papierowej lub mailem można jeszcze przesyłać do 6 lutego 2019 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie z wręczeniem nagród i dyplomów przewidziane jest 15 marca 2019 r., przyjezdnym laureatom głównych miejsc zapewniamy noclegi, a także zapraszamy na warsztaty poetyckie z jurorami. A tu szczegółowy regulamin:

Regulamin
IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złoty Karton III LO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Klatka na oścież”

Założenia regulaminowe:

1. Celem konkursu są:
– przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
– promocja laureatów (poprzez zamieszczenie nagrodzonych utworów w Internecie na stronie konkursu, informacje o nagrodzonych w czasopismach literackich, a także na portalach poetyckich),
– zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką młodzieży,
– integracja młodych poetów
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Tematyka utworów powinna nawiązywać do szeroko rozumianego hasła konkursu: „Klatka na oścież”.

2. Ilość prac, maksymalnie 3 wiersze

3. Zostanie przyznana nagroda specjalna za wiersz nawiązujący do tematyki wrocławskiej.

4. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych
utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) e-mailem lub w wersji papierowej (wydruk lub czytelny rękopis). Utwory należy podpisać godłem czyli pseudonimem, natomiast w osobnej kopercie, podpisanej tym samym godłem, umieścić dane: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, telefon, nazwę szkoły. Jeśli prace będą przesłane mailem, też należy podpisać je godłem, a dane umieścić w osobnym pliku.

5. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 6 lutego 2019 r.

6. Prace można przesyłać mailem na adres organizatora: jpaluch@lo3.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły: Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław, z dopiskiem: „konkurs poetycki”.

7. Jury powołane przez organizatora, składające się ze znanych wrocławskich poetów i pisarzy, dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów odbędą się we Wrocławiu w marcu 2019 r.

 1. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o wynikach obrad jury do 15 lutego 2019 r. , uroczysty finał będzie miał miejsce w pierwszej połowie marca 2019 r.. Nie wysyłamy informacji o laureatach do wszystkich uczestników. Wyniki będą dostępne na stronie: http://www.hurtownia.lo3.wroc.pl/blog/

  10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, natomiast laureatom spoza Wrocławia zapewniają noclegi.

  11. Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Formularz zgłoszenia i informacje RODO do pobrania znajdują się na stronie konkursu:
  http://www.hurtownia.lo3.wroc.pl/blog/?e=356

 2. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury.

  13. Szczegółowych informacji udziela organizator (p. Justyna Paluch) e-mail: jpaluch@lo3.wroc.pl
  Nauczyciel-bibliotekarz – Justyna Paluch

 

 

PODZIEL SIĘ

Do góry