Poezja współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

Antologia Wiersza Polskiego
Mieczysław Jastrun

Szczęście

 

Pi­li­śmy z jed­nej szklan­ki wodę,
Co była w ręku moim cała,
Dłoń moja two­ją dłoń spo­tka­ła,
I nie wiem, czy kra­wę­dzi szkła,
Czy dło­ni mo­jej, gdy za­drża­ła,
Do­tknę­ły war­gi twe, co wodę
Mu­snę­ły tyl­ko mi­mo­cho­dem,
Aby się na kra­wę­dzi szkła
Spo­tkać z mo­imi, któ­re chło­dem
Prze­ję­ła prze­zro­czy­stość szkła.

 

Poezja współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

PODZIEL SIĘ

Do góry