Poezja współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

Antologia Wiersza Polskiego
Witold Wirpsza

Granice

 

-: Twoja granica? -: Moja
Skóra. -: Granica skóry?
-: Naskórek. -: Jego
Granica? -: Styk
Z zewnętrznością, bezgraniczny;
Niewidoczne kłębowisko potworów.
-: Ubi leones? Tak
Pisano na mapach.-: Jeśli
Zedrą z ciebie skórę, wyprawią i
Na wyprawnym wyrysują
Granice krain? -: To nie
Będą moje granice. Będą
Moje granice. Moje
Granice. Granice.

 

 

Witold Wirpsza

PODZIEL SIĘ

Do góry