Poezja współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

Michał Śniado-Majewski
Wiersze

Ku tobie

 

ból serdeczny – nieokiełznana tęsknota
za niebieskim zapachem jodeł
bezgłośnie osypującym się śniegiem
promieniem odbitym od stromej kamiennej ściany
za twoim śpiewem wielbiącym nieskończoność
wywyższającym niewidzialne
gdy staje się słowo

 

 

 

Od nowa

 

Jakby wołanie szło.
Jak zaśpiew szlachetnej i groźnej istoty,
spragnionej bezinteresownej obecności.
Szło z gór przez kamienne katedry,
ołtarze z zimnego powietrza,
lasy spatynowane starodrzewem,
równinę zagarniętą przez skośnookich jeźdźców
i pustynię poddaną woli nomadów.
Nie omijało miast powierzchownie martwych
a pulsujących wiecznym żarem,
podsycanym zwielokrotnionym tchnieniem.

Kto usłyszał niemą skargę, zastygał w oczekiwaniu.
Zawierzał swój los instynktowi
wychodzącemu naprzeciw temu,
co burzyło porządek.
Co było początkiem.

 

Michał Śniado-Majewski

 

Michał Śniado-Majewski
Poeta związany z Warszawą. Debiutował  publikując wiersze w tygodnikach kulturalnych. Pisze krótkie, oszczędne w formie utwory. Inspirację czerpie z rzeczywistości przefiltrowanej przez wyobraźnię. Zafascynowany człowiekiem, jego złożoną naturą i bogactwem wewnętrznym. Daje temu wyraz w swojej twórczości poetyckiej zamieszczanej między innymi w Wydawnictwie j (poezja i proza), na łamach e-Dwutygodnika Literacko-Artystycznego Pisarze.pl, w Miesięczniku ŚLĄSK, w Internetowym Magazynie Artystyczno-Literackim HELIKOPTER oraz w Miesięczniku Literackim AKANT. W ramach poszukiwań artystycznych autor łączy czasami poezję ze sztukami wizualnym.

PODZIEL SIĘ

Do góry