JAcek Bierut Kocia wiara

Kocia wiara

//

Kocia wiara  to czwarty tom poetycki Jacka Bieruta (poprzednie dostały choćby nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny lub były nominowane do nagrody poetyckiej Silesius). Jacek Bierut wypracował własną rozpoznawalną dykcję, a Kocia wiara jest efektem kilkuletniej pracy nad materiałem poetyckim. Książka porusza tematy uniwersalne (szczęście, wolność, miłość, rodzicielstwo, odpowiedzialność). Doskonała językowo, metrycznie i stosująca z powodzeniem nowe w polszczyźnie techniki poetyckie.

Większość tekstów krytycznych dotyczących książek poetyckich Jacka Bieruta osobno zajmuje się kwestią jego niepowtarzalnego języka. Kocia wiara to bez wątpienia tom o szerokich ambicjach literackich i artystycznych (jeśli przez „sztukę” rozumieć będziemy krytyczną refleksję nad światem i sobą, połączoną z wysiłkiem rozumienia i interpretacji, a także znalezienie najlepszych form wyrazu). Na poziomie prozodii i retoryki mamy w książce próby eksperymentów z różnymi formami/konwencjami literackimi, ale przede wszystkim są to konsekwentnie doskonalone przez Jacka Bieruta od pierwszej książki stopy i przebiegi rytmiczne, nowatorskie w polszczyźnie, nakładane kadencje, przydźwięki, echa i równoległe przebiegi rytmiczne. Autor dokonuje krytycznej rewizji, a czasami nawet dekonstrukcji, przyjętych form i strategii poetyckich, lirycznych, a także krytycznych. Można powiedzieć, że cały utwór jest podwójnie związany. Z jednej strony pojawiają się rozpoznawalne konwencje poetyckie (np. trzynastozgłoskowy sylabotonik), które (z drugiej strony) są stale w tomie rozbijane, nadbudowywane i wpisywane w niepowtarzalny, właściwy autorowi, tryb wypowiedzi. Kocia wiara nie operuje dokładnymi adresami topograficznymi, ale każdy czytelnik tej książki może je po prostu poczuć.

Jednym z ważnych w Kociej wierze motywów jest poszukiwanie momentu emancypacji krytycznej, a więc stale ponawianej próby zdefiniowania, a następnie poszerzenia naszych zdolności poznawczych. Można czytać tę książkę w odniesieniu do licznych passusów poświęconych konkretnym miejscom, dziełom literackim, filozoficznym czy muzycznym – są to fragmenty mające w założeniu przybliżyć czytelnikowi wybrane zjawiska ze świata współczesnej kultury i humanistyki. W sensie najogólniejszym Kocia wiara jest serią refleksji nad procesami rozumienia i poznawania świata, możliwościami pisania o nim „na nowo”, czyli językiem, którym można mówić w sposób świeży o miłości, wolności, odpowiedzialności, przyzwoitości, rodzicielstwie, przyjaźni, śmierci itd.

Partnerem Wydawniczym książki jest Strefa Kultury Wrocław
w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

Strefa Kultury Wrocław
Wrocławski Program wydawniczy

/

Szukaj
Close this search box.

/

/

/