Barbara Klicka Allel

Allel

//

  • Redakcja: Jacek Bierut
  • Korekta: Grzegorz Hetman
  • Opracowanie graficzne, ilustracje, skład: Artur Skowroński
  • Liczba stron: 48
  • Oprawa: szyto-klejona
  • ISBN: 978-83-959149-3-5
  • Cena: 25 zł (+ 7 zł wysyłka)

Allel, pełen niespożytej werwy i inwencji nowy tom poetycki Barbary Klickiej, to olbrzymi obraz złożony techniką przemyślnych fragmentów oswajających całość (świat?), przy użyciu perfekcyjnych gier metonimiami i polszczyzny w ulatującym stanie czystym. Klicka jednak nie używa wierszy do oswojenia rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, w poezji interesuje ją potencjał nieprzewidywalności i niczym niepowstrzymanej żywiołowości wyrazu.

Barbara Klicka stworzyła i konsekwentnie niekonsekwentnie rozwija nowy głos liryczny, problematyzując jednocześnie samą kategorię głosu literackiego. Można próbować sprowadzić go do pozbawionego uprzedzeń i nieobciążonego retoryczną sztampą zaskakująco świeżego podejścia do materii językowej, zarówno na poziomie leksykalnym, jak i składniowym, a także związanego z tym odświeżonego obrazowania poetyckiego, ale to zbyt daleko idące uproszczenia.

Allel to tom rozpisany w skali emocji sprzęgniętych z formalnie ekspansywnymi i językowo intensywnymi próbami odczarowania kulturowych i społecznych stereotypów poprzez możliwie jak najbardziej radykalne odświeżenie związków między słowami; słowami, które bardzo często zostają uwolnione z frazeologicznego gorsetu, dzięki czemu mogą znaczyć na nowo w nieoczekiwany dla czytelnika sposób. Emocje dominują jednak nawet wówczas, kiedy zostają w nie wplątane tropy ironiczne lub dekonstruktywne, a także kiedy główny motor wiersza zostaje przez Autorkę przestawiony na tryb parodystyczny bądź persyflażowy.

/

/

/

/

Do góry