Poezja, proza, wiersze, esej, krytyka, teatr, dramat, wydawnictwoj, Jacek Bierut
Proza współczesna. Pismo literackie, wydawnictwo, sklep internetowy.

Karolina Kot
Opowiadania

Tego mama mu nie powiedziała. To podsłuchał sam, gdy wyrzucała tacie, że w ten sposób to się właśnie wymiera.

Roman Bromboszcz
%

           ludzie<>plus rywalizują z agentami o jądra komórek@ które produkuje się i  równocześnie przekształca oraz oprowadza po obwodzie fcehabgf lub w innej iteracji

Do góry