Bartosz Suwiński

Bartosz Suwiński
Fot. Agnieszka Kłos

//

Bartosz Suwiński, ur. 1985 roku w Kępnie. Poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Poezję, prozę, szkice krytyczne i artykuły naukowe drukował w wielu pismach w Polsce i za granicą. Opublikował tomy poetyckie: Sehir (Nowa Ruda 2010), Bliki (Warszawa 2013), Odpust (Gniezno 2013) Uroczysko (Poznań 2014),  „Wyraj” (Szczecin-Bezrzecze 2017), Bura. Notatnik chorwacki (Szczecin-Bezrzecze 2019) i Nawie (Szczecin-Bezrzecze 2020). Monografię: Pory poezji. Koncepcja czasu w twórczości poetyckiej Krystyny Miłobędzkiej (Kraków 2017), Anegdota o istnieniu. Poezja Haliny Poświatowskiej (Kraków 2020), oraz książkę z esejami: Po tej stronie rzeki. Szkice o poetach znad Odry (Opole 2017) i wybór wierszy Jana Goczoła (Kosturem po korze, Poznań 2018). Terpentyna jest jego prozatorskim debiutem. Mieszka w Bystrzycy Kłodzkiej.

/

Szukaj
Close this search box.

/

/

/

Książki