Jacek Łukasiewicz Cięcia

Cięcia

//

Jacek Łukasiewicz daje książkę, w której podmiot twórczy jest zarazem – nierozłącznie – podmiotem doświadczającym różnych cielesnych dolegliwości (m.in. złamanie miednicy, zaburzenia diabetologiczne, zawał). Pisanie: wyrafinowane, warsztatowo wysmakowane – w chorobie i w ścisłej zależności od nie jest w Cięciach zjawiskiem normalnym, zwykłą praktyka codzienną. Nie wspomaga ono powrotu do zdrowia, nie projektuje czasu „po” wyzdrowieniu – przedstawia świat poznawany ze zmienionej perspektywy, świat, w którym cierpienie i fizyczne ograniczenia, choć ważne, nie są dla podmiotu centralnym zagadnieniem. Jest nim, co własnie nieoczywiste, rzeczywistość widziana inaczej, od nowa, z nieustającą ciekawością i nieudawanym zdziwieniem. na tym, jak sądzę, polegają niezwykłość i wyjątkowość tej książki.

Paweł Mackiewicz

 

Jacek Łukasiewicz, ostatni co tak Poloneza wodzi, napisał tom poetycki, któremu należy po prostu pozwolić mówić, bo on wtedy mówi o nas samych rzeczy, których jeszcze nie wiemy. 

Cięcia Jacka Łukasiewicza mogą być poczytane za przewodnik po wrocławskich szpitalach. podmiot liryczny zwiedził wszystkie i uprawia autobiografizm liryczno-chorobowy, bawi się formami literackimi, ale przede wszystkim formułą życia, wiążąc wyraźnie jego intensywność z jednorazowością, wyostrzoną obecnością w czasie teraźniejszym; i znajduje dla tych stanów adekwatny zapis; chciałoby się dodać: w świetnie zrytmizowanych wierszach koniecznych. To przejmujący zbiór wierszy. Po „wierszach szpitalnych”, w ostatniej części Cięć, pojawia się szersza perspektywa ludzka i egzystencjalna (śmierć najbliższej osoby) i literacka (przede wszystkim potężny wiersz „Formy”). Z poetyki fragmentu (opisującego całość), czytelnik zostaje rzucony w całość zajęta przez fragmenty, także fragmenty poetyki.

Partnerem Wydawniczym książki jest Strefa Kultury Wrocław
w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

Strefa Kultury Wrocław
Wrocławski Program wydawniczy

/

Szukaj
Close this search box.

/

/

/