Jerzy Jarniewicz

Jerzy Jarniewicz

//

Jerzy Jarniewicz – poeta, krytyk literacki, tłumacz. Autor czternastu książek krytycznoliterackich i eseistycznych, takich jak nominowana do Nagrody Nike Lista obecności (2007), Larkin. Odsłuchiwanie wierszy (2006), Od pieśni do skowytu. Szkice o poetach amerykańskich (2008), Heaney. Wiersze pod dotyk (2012), Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim (2012), Podsłuchy i podglądy (2015), All You Need is Love. Sceny z życia kontrkultury (2016), Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze (2018) i Bunt wizjonerów (2019). Opublikował trzynaście zbiorów wierszy, m.in. nominowaną do Nagrody Poetyckiej Silesius Wodę na Marsie (2015) i wyróżnione tą nagrodą Puste noce (2017), a w 2018 ukazał się wybór jego wierszy i wypowiedzi Sankcje. Przekładał Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banville’a, Raymonda Carvera, Edmunda White’ a i wielu innych. Opracował także antologie Sześć poetek irlandzkich (2012), Poetki z wysp (2015, z Magdą Heydel) oraz 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego (2018). Pracuje w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, zasiada w kolegium redakcyjnym „Literatury na Świecie”. Mieszka w Łodzi.

/

Szukaj
Close this search box.

/

/

/

Książki