Poezja współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

Antologia Wiersza Polskiego
Antoni Słonimski

O Polsce słabej

 

Mówią o Polsce silnej. Już dziś liczą sztaby,
Jak ją ziemią okopać, oprzeć na bagnecie.
Lecz ja, wybaczcie, bracia, pragnę Polski słabej,
Ja pragnę Polski słabej, lecz na takim świecie,
Gdzie słabość nie jest winą, gdzie już nie ma warty,
Ryglów u bram i nocą dom bywa otwarty,
Gdzie dłoń nie utrudzona okrutnym żelazem
I gdzie granica wita tylko drogowskazem.

(Alarm, 1941)

 

Antoni Słonimski

PODZIEL SIĘ

Do góry