János Térey, Przyszłość miodu

Przyszłość miodu

//

Jeden z najciekawszych węgierskich głosów literackich ostatniego trzydziestolecia. Autor wierszy, powieści, dramatów i esejów, którego twórczość poetycka stanowi pomost pomiędzy liryką Endre Adyego a dykcjami poetów najmłodszego pokolenia. Świadomie czerpiący ze swojej biografii oraz historii XX wieku, nie ucieka od pytań i wyzwań, jakie stawiają dziś kultura i cywilizacja. János Térey (1970–2019), poeta i erudyta, Węgier i Środkowoeuropejczyk. Przyszłość miodu to pierwsza w Polsce obszerna prezentacja jego dokonań poetyckich, odzwierciedlająca drogę pisarza od rodzinnego Debreczyna przez Budapeszt, Warszawę, Drezno, Stalingrad, Nowy Jork do współczesnych Węgier i Europy.

/

Szukaj
Close this search box.

/

/

/