Rafał Gawin

Rafał Gawin

//

Rafał Gawin (ur. 1984) – poeta, redaktor, korektor, recenzent, konferansjer i animator kultury. Wydał sześć i pół książki poetyckiej, ostatnio Ofertę bezzwrotną. Wiersze, prozy i dramaty 2012-2024 (J, Wrocław 2024). Tłumaczony na języki, ostatnio ponownie ukraiński. Mieszka w Łodzi, gdzie pracuje w Domu Literatury (jako instruktor) i działa w oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (jako skarbnik).

/

Szukaj
Close this search box.

/

/

/

Książki