Poezja współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

Konkurs im. Andrzeja Babaryko

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI LIRYCZNEJ im. ANDRZEJA BABARYKO – „Świat niedopowiedziany”

Brzeziny 2024

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorami XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryko – „Świat niedopowiedziany” są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi i Muzeum Regionalne w Brzezinach.

 

 1. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Brzeziny.

 

 1. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryko (1952–2006), a motto XVI edycji konkursu stanowi fragment jego liryku bez tytułu z incipitem „Jest tak cicho…” (z tomu Sen konieczny):

 

Mózg włącza wszystkie reflektory
przychodzi
do pobliskich serc świata
wyje u wejścia
do wszystkich tuneli miasta
i powraca jak archeolog
z zaciśniętą grdyką.

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział poetki i poeci, mający w swoim dorobku nie więcej niż dwie książki poetyckie.

 

 1. Prace konkursowe – zestawy 3 wierszy, napisanych w języku polskim – należy sporządzić w postaci pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesyłać do 17 maja 2024 roku na adres: babaryko.konkurs@gmail.com.

 

 1. Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany tym godłem. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
 2. a) zatytułowany „[Godło słowne] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
 3. b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [Godło słowne]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 1. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

 

 1. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 czerwca 2024 roku w Brzezinach.

 

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne, zgodnie z decyzją jury.

 

 1. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.

 

 1. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

 

 1. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: babaryko.konkurs@gmail.com.

 

Załącznik: Oświadczenie RODO – Babaryko 2024

PODZIEL SIĘ