Poezja współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

Antologia Wiersza Polskiego
Aleksander Wat

[WIERSZ GABRIELA MOOR]

.

Domki ze słomki i grubej tektury,
można malować je w różne pstre dziwy,
nie trzeba nam żadnej architektury,
by był domek dobry, posłuszny i żywy.

.

Aleksander Wat

PODZIEL SIĘ