Krytyka literacka. Poezja, proza, literatura współczesna. Pismo literackie i wydawnictwo.

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

 

Instytut Mikołowski

ogłasza

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach,opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą (posiadającą takie samo godło) zawierającą: dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy), i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw – stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie – do dnia 1 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Instytut Mikołowski

ul. Konstytucji 3 Maja 18

43 – 190 Mikołów

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 8 maja, 2020 r. o godz. 18. 30 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Jacek Bierut (przewodniczący), Piotr Gajda i Arkadiusz Kremza.

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953

lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

 

 

PODZIEL SIĘ

Do góry