Poezja, proza, wiersze, esej, krytyka, teatr, dramat, wydawnictwoj, Jacek Bierut
Proza współczesna. Pismo literackie, wydawnictwo, sklep internetowy.

Joanna Pawłusiów
Straty

Pancerzyk mojej ciotki wydał mi się nagle pusty, bo zdałem sobie sprawę, że jej samej dawno już wewnątrz nie ma.

Do góry